Americká kamna

Americká kamna se poprvé objevila v druhé polovině 19.století a znamenala skutečnou revoluci ve vytápění. Revolučním prvkem těchto kamen byla jejich důmyslná konstrukce. Ta spočívala v tom že po roztopení se uzavřela komínová záklopka a horké plyny se pouštěly do dutého dna kamen kudy prošly a až po té byly odvedeny do komína. O způsobu topení v amerických kamnech se dodnes traduje mnoho mýtů a polopravd. Například v jednom televizním pořadu jeden opravář kamen tvrdil že se v dutém podnoží sušily ořechy. To je samozřejmě velký nesmysl. Dutým podnožím prochází horké plyny které vznikají při spalování koksu nebo antracitu. To je palivo které se používalo pro tato kamna. Dnes se však v převážné většině v těchto kamnech topí dřevem nebo dřevěnými briketami.

K nám do Čech se tato kamna poprvé dovezla na Světovou výstavu v Praze v roce 1892. Zde zaslouženě sklidila velký úspěch a začala se sem dovážet. Ing. Miroslav Stöhr byl výhradním prodejcem a zastupitelem pro celou Rakousko-Uherskou říši. Zastupoval tři americké firmy: Red Cross, Universal a Garland. Postupem času se začaly i naše firmy orientovat na výrobu těchto kamen a vznikaly firmy : American Heating, Harding, Oceanian, Columbian, Hastings, Bosko a mnoho dalších. Konec výroby amerických kamen u nás nastal krátce po druhé světové válce kdy se k moci dostali komunisté. Koks a antracit byl pouze pro továrny a školy a pro domácnosti muselo stačit hnědé uhlí, což je pro tato kamna naprosto nevhodné palivo.

 

ABC

Popis:
Výška: 130 cm
Rozpětí nohou: 60x60 cm
Výhřevnost: 400 m3

americka-kamna-35.jpgamericka-kamna-36.jpg

American Harding No.: 135

Popis:
Výška: 140 cm
Rozpětí nohou: 60 cm
Výhřevnost: 300 m3

americka-kamna-34.jpg

American Heaters Columbian No.: 145

Popis:
Výška: 160 cm
Rozpětí nohou: 62x62 cm
Výhřevnost: 450 m3

americka-kamna-22.jpgamericka-kamna-23.jpg

American Heating No.: 12

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 50x50 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-30.jpgamericka-kamna-31.jpg

American Heating No.: 12A

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 52 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-20.jpgamericka-kamna-21.jpg

American Heating No.: 22

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 50 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-18.jpgamericka-kamna-19.jpg

American Heating No.: 813

Popis:
Výška: 150 cm
Rozpětí nohou: 58 cm
Výhřevnost: 300 m3

americka-kamna-12.jpgamericka-kamna-13.jpg

American Heating No.:14

Popis:
Výška: 150 cm
Rozpětí nohou: 58x58 cm
Výhřevnost: 400 m3

americka-kamna-28.jpgamericka-kamna-29.jpg

American Heating No.44

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 53x48 cm
Výhřevnost: 120 m3

americka-kamna-32.jpgamericka-kamna-33.jpg

American Heating No.45

Popis:
Výška: 132 cm
Rozpětí nohou: 58x50 cm
Výhřevnost: 170 m3

americka-kamna-32.jpgamericka-kamna-33.jpg

American Heating No.46

Popis:
Výška: 155 cm
Rozpětí nohou: 65x55 cm
Výhřevnost: 360 m3

americka-kamna-32.jpgamericka-kamna-33.jpg

Americká kamna č.04

Popis:
Výška: x cm
Rozpětí nohou: x cm
Výhřevnost: x m3

americka-kamna-05.jpgamericka-kamna-07.jpg

Art Garland No.: 50

Popis:
Výška: 178 cm
Rozpětí nohou: 70x70 cm
Výhřevnost: 550 m3

garland50.jpg

Columbian No.: 134

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 50 cm
Výhřevnost: 170 m3

americka-kamna-10.jpgamericka-kamna-11.jpg

Columbian No.: 134

Popis:
Výška: 115 cm
Rozpětí nohou: 50 cm
Výhřevnost: 180 m3

columbian134.jpgcolumbian134p.jpg

Columbian No.: 214

Popis:
Výška: 140 cm
Rozpětí nohou: 60 cm
Výhřevnost: 400 m3

americka-kamna-08.jpgamericka-kamna-09.jpg

Columbian No.: 34

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 50x50 cm
Výhřevnost: 170 m3

americka-kamna-37.jpgamericka-kamna-38.jpg

Columbian No.: 35

Popis:
Výška: 136 cm
Rozpětí nohou: 60x54 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-26.jpgamericka-kamna-27.jpg

Columbian No.: 36

Popis:
Výška: 156 cm
Rozpětí nohou: 65x60 cm
Výhřevnost: 400 m3

americka-kamna-26.jpgamericka-kamna-27.jpg

Columbian No.: 45

Popis:
Výška: 135 cm
Rozpětí nohou: 58 cm
Výhřevnost: 170 m3

americka-kamna-01.jpgamericka-kamna-02.jpg

Fenix No.: 3

Popis:
Výška: 135 cm
Rozpětí nohou: 48x48 cm
Výhřevnost: 250 m3

fenix3.jpg

Ferum

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 44x44 cm
Výhřevnost: 180 m3

ferum.jpg

Harding No.: 13

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 55x55 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-24.jpgamericka-kamna-25.jpg

Harding No.: 50

Popis:
Výška: 110 cm
Rozpětí nohou: 55 cm
Výhřevnost: 170 m3

americka-kamna-14.jpgamericka-kamna-15.jpg

Hastings No.: 34

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 52 cm
Výhřevnost: 120 m3

americka-kamna-16.jpgamericka-kamna-17.jpg

Oceanian No.: 24

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 49 cm
Výhřevnost: 120 m3

ocenian24.jpg

Oceanian No.: 24-II.

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 50 cm
Výhřevnost: 120 m3

ocenian24-120p.jpgocenian24-120.jpg

Red Cross Echo No.: 23

Popis:
Výška: 118 cm
Rozpětí nohou: 45 cm
Výhřevnost: 100 m3

echo23.jpg

Red Cross Signal No.: 24

Popis:
Výška: 120 cm
Rozpětí nohou: 52 cm
Výhřevnost: 150 m3

redgross-24p.jpgredgross-24.jpg

Red Cross Signal No.: 25

Popis:
Výška: 130 cm
Rozpětí nohou: 54 cm
Výhřevnost: 200 m3

redgross-24p.jpgredgross-24.jpg

Red Cross Signal No.: 26

Popis:
Výška: 145 cm
Rozpětí nohou: 56 cm
Výhřevnost: 300 m3

redgross-24p.jpgredgross-24.jpg

Red Cross Sunbeam No.: 54

Popis:
Výška: 125 cm
Rozpětí nohou: 50 cm
Výhřevnost: 120 m3

sunbeam54-56.jpg

Red Cross Sunbeam No.: 55

Popis:
Výška: 135 cm
Rozpětí nohou: 53 cm
Výhřevnost: 150 m3

sunbeam54-56.jpg

Red Cross Sunbeam No.: 56

Popis:
Výška: 146 cm
Rozpětí nohou: 56 cm
Výhřevnost: 280 m3

sunbeam54-56.jpg

Splendit No.: 12

Popis:
Výška: 135 cm
Rozpětí nohou: 53 cm
Výhřevnost: 200 m3

americka-kamna-03.jpgamericka-kamna-04.jpg

Americká kamna před zrestaurovaním

Nabídka výše uvedených kamen je informativní, neboť se neustále mění. Mohu pro Vás zrestaurovat po domluvě některá tato kamna před renovací. Aktuální nabídku žádejte na: americkakamna@seznam.cz